Logisztikai blog

Jóllehet folyamatosan frissített logisztikai tájékoztatónk a koronavírus-helyzet kapcsán elérhető honlapunkon, mégis úgy gondoljuk, érdemes külön kitérni egy olyan aspektusra, amely egyre gyakrabban fordul elő. Egyre nő ugyanis azon árajánlatkérések száma, melyeknél a szállítás tárgyát orvosi segédeszközök képezik. A szájmaszkok importálása viszont jóval összetettebb dolog, ezért érdemes itt is kitérni rá. A beszerzés ugyanis alapvetően három fő mozzanatból áll: megbízható, igazolt minősítésű partner felkutatásából, amely ma már az Internet használatával meglehetősen egyszerű. A második lépés is relatíve könnyűnek mondható: hiszen ma már a termékek szállítására árajánlatot kérni akár egyetlen gombnyomással is lehet, - kapcsolatba lehet lépni például ügyfélszolgálatunkkal, akik a főbb ismérvek (felvétel pontos helye, súly, térfogat, rendeltetési hely, szállítás módja) birtokában megküldik a kalkulációt a szállításra. A harmadik rész viszont az, ami miatt ez a termék külön fejezetet érdemel: a hazai forgalmazáshoz szükséges engedélyek/tanúsítások megléte.

Az orvosi segédeszközök, s kifejezetten a maszkok, szájmaszkok ugyanis a koronavírus miatt kiemelt figyelemmel bírnak. Több ízben lehetett már hallani olyan esetekről, amikor a szájmaszkok egyes kormányok által lefoglalásra kerültek, hiszen a világ legnagyobb részén már vészhelyzetről beszélhetünk, ahol olyan rendelkezések, intézkedések láttak napvilágot, ami ezen eszközök lefoglalását lehetővé teszi a vámhatóságok részére, s amelyre a szállítmányozó cégeknek nincs ráhatása. Minden kiadott árajánlatnál erre felhívjuk a figyelmet, csakúgy, mint arra, hogy a termékek csakis minősítések és engedélyek birtokában forgalmazhatók. A termékek hazai forgalmazásához szükséges engedélyek meglétét a szállítmányozók nem vizsgálják, tehát megtörténhet az, hogy a szállítás megvalósul, de a forgalmazás során/után a forgalmazó – a meglévő előírások nem teljesítése esetén - jelentős mértékű bírságra számíthat. Ügyfélszolgálatunk, kapcsolattartóink erre minden esetben felhívják a figyelmet, sőt, segítséget nyújtanak a Kínában szükséges engedélyek/tanúsítványok ismertetésében is. A hazai forgalmazáshoz szükséges feltételek megteremtése azonban minden esetben a hazai forgalmazó feladata. A legfontosabb tehát a kínai import megbízás megadása előtt meggyőződni arról, hogy a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak-e. Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a lecsökkent szállítási kapacitások miatt az eddigi tranzitidő megváltozhat. A Kühne + Nagel már több lehetőséget is szolgálatba állított annak érdekében, hogy a koronavírus által okozott, rendkívüli helyzetet könnyebbé tegye, így továbbra is árajánlatot tudunk adni légi, tengeri és a méltán népszerű vasúti szállításunkra egyaránt, - ellenben kérjük, hogy szájmaszkok kínai importja előtt vegyék figyelembe a fentebb leírtakat, tájékozódjanak a forgalmazáshoz szükséges engedélyekről/tanúsításokról.

A kínai kormány emellett már dolgozik azon intézkedés bevezetésén, amellyel a gyártóknak egy digitális rendszerben kell szerepelniük, s amelybe csak a megfelelő termékminőség és ezzel összefüggő engedélyeik megléte utána kerülhetnek bele. Ez az intézkedés várhatóan április végén-május első felében bevezetésre kerül, s ennek segítségével kiszűrhetővé válnának a nem megfelelő minőséget előállító cégek/termékek. Várjuk tehát továbbra is a megtisztelő árajánlat-kéréseket, s igyekszünk a tőlünk megszokott rugalmassággal megkeresni és kiajánlani az optimális szállítási lehetőségeket, emellett szívesen segítünk a felmerülő kérdések megválaszolásában is. Ugyanakkor az import megrendelése előtt kérjük, hogy győződjenek meg arról, hogy a forgalmazáshoz szükséges feltételeknek/engedélyeknek megfelelnek-e a termékek.