Mikor érvényes az állandó vámkezelési megbízás?

Logisztikai blogunkban rendszeresen teret adunk vámkezeléssel, vámkezelési eljárással kapcsolatos témáknak is, hiszen amellett, hogy a cégünk a világ egyik vezető szállítmányozó és logisztikai cége, független vámügynökségként is működünk. Ebből, és a 26 évnyi hazai tapasztalatunkból fakadóan pedig igyekszünk megkönnyíteni sok vállalkozás helyzetét azzal, hogy az egyes specifikus, vámmal kapcsolatos témákat körbejárjuk - természetesen ettől függetlenül szakértőink továbbra is állnak rendelkezésre akkor is, ha egy adott fuvarozást nem mi végzünk. Most a vámkezelési eljárással kapcsolatos főbb információkat igyekszünk átadni.

Tapasztalataink szerint nem csak ügyfeleink, hanem sajnos a legtöbb vámügynökség máig nincs tisztában azzal, hogy a hatályban lévő vámtörvény alapján az állandó vámkezelési megbízás vagy meghatalmazás megléte önmagában még nem jogosítja fel a vámügynökséget a vámkezelésre az adott ügyfél vonatkozásában. De mit is jelent ez, mit kellene tenni? Vámigazgatási ügyekben az állandó meghatalmazás vagy megbízás a vámhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az érintett vagy a képviselője a vámhatóság által rendszeresített – a NAV honlapján közzétett – formanyomtatvány alkalmazásával papíralapon vagy elektronikusan bejelenti, és attól az időponttól, mikor az adóhatóság nyilvántartásba veszi azt.

Vámkezelési eljárások a Kühne + Nageltől

A mindennapi vámkezelések során, az ügyfelek által elmondottakból azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb vámügynökség még mindig a régi szabályok szerint jár el, azaz az állandó vámkezelési megbízásokat a helyi, területileg illetékes vámhivatal szokásaitól függően alkalmazza, ebből fakadóan jellemzően nem történik adóhatósági regisztráció (EGYKE – Egységes Képviseleti Adatlap), ezáltal az állandó vámjogi képviselet nem törvényes.

Mi történhet ilyen esetekben? A vámszabályozás úgy rendelkezik, hogy azon személyek, akik elmulasztanak nyilatkozatot tenni arról, hogy vámjogi képviselőként járnak el, illetve akik azt állítják, hogy vámjogi képviselőként járnak el anélkül, hogy erre meghatalmazással bírnának, úgy kell tekinteni, mint akik saját nevükben és saját érdekükben járnak el. Tehát az a vámjogi képviselő, aki nem rendelkezik érvényes állandó vagy eseti megbízással/meghatalmazással az adott ügyfél tekintetében és vámeljárást kezdeményez, azt jogszabály szerint importőrnek kell tekinteni, ami egy esetleges hatósági okmánybekérésnél, vagy áruátengedést követő ellenőrzés esetén is problémát jelenthet, mind a vámkezelést végző ügynökségnek, mind pedig a külkereskedő ügyfélnek.

Mi levesszük a válláról a terhet, hiszen vámügyintéző kollégáinknak komoly tapasztalata van az állandó vámkezelési megbízások hatósági regisztrációját, illetve az EGYKE adatlap kitöltését illetően is. Ezt a szolgáltatást ráadásul ingyen intézzük azon ügyfeleinknek, akik vámügyeiket szakértő kezeinkre bízzák, legyen szó szállítmányozással egybekötött kiegészítő vámszolgáltatásról, vagy kizárólag vámügynöki feladatokról.

Önnek mit kell tennie? Ki kell töltenie egy állandó vámkezelési megbízás formanyomtatványt, melyet aláír a törvényes képviselő és elektronikusan hitelesíti (AVDH – Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés) ügyfélkapun keresztül (amennyiben külföldi az aláíró, úgy elektronikus hitelesítés nem szükséges, ez esetben papír alapon kell intézni a regisztrációt), majd a hitelesített okmányt, valamint az aláírási címpéldány másolatát megküldi részünkre és ezzel Ön végzett is. A NAV felé a formanyomtatvány kitöltését, a beküldést és az adóhatósággal történő kommunikációt vámszakértő kollégáink intézik, akik jelzik Önnek a regisztráció megtörténtét - amit hivatalból az adóhatság is megtesz majd.

Ha vámeljárási ügyekkel kapcsolatos kérdése lenne, vámszolgáltatást venne igénybe, és megbízható kezekben szeretné tudni az árujával kapcsolatos ügyintézést, forduljon munkatársainkhoz e-mail-en vagy munkaidőben az alábbi telefonszámon: +36 20 967 37 02. Ne feledje, független vámügynökségként is működünk, így akkor is számíthat ránk, ha egy adott szállítmányozás nem velünk történik.